Správa nemovitostí KOLFIS

Správu nemovitostí zajišťujeme již od roku 1994 a specializujeme se na správu bytových domů. V současné době provádíme správu u cca 1300 bytových a nebytových jednotek. Mezi naše klienty patří zejména společenství vlastníků jednotek (SVJ), firmy a organizace (např. Moravskoslezské cukrovary, a.s., Rehabilitační ústav v Hrabyni), ale i soukromí vlastníci bytových domů.

V rámci správy zajišťujeme

  • Evidenci nájemného, záloh na služby, fondu oprav.
  • Roční vyúčtování zálohových služeb.
  • Vední podvojného účetnictví vč. úhrady veškerých plateb v případě elektronického přístupu k účtu vlastníka.
  • Sledování dlužníků, zasílání upomínek, příprava žalob.
  • Zabezpečení revizí, oprav, příprav investic, apod.

Rozsah správy je vždy sjednán písemnou smlouvou.


Komplexní správu zajišťujeme od 135,- Kč/byt-jenotka/měsíc.

Cena je odvislá od sjednaného rozsahu a počtu jednotek (ceník zašleme na požádání).