Znalecká kancelář - ceny a odhady nemovitostí

Ing. Zdeněk Kolovrat - KOLFIS
Hany Kvapilové 2073/16a, 746 01 Opava
IČ: 11543914

Kvalifikace znalce a odhadce majetku

 • Absolvent fakulty stavební VÚT FAST Brno.
 • Absolvent postgraduálního studia soudního inženýrství v Brně.
 • Jmenování znalcem rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.6.1990 pro obor ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí.
 • Koncesní listina: oceňování majetku pro věci nemovité s právem provozování živností od 13.4.1995.
 • Dlouhodobé zkušenosti z provozování realitní činnosti od roku 1990.

Nabídka služeb

 • Stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovitostí pro prodej, vypořádání majetku, exekuce, dražby, soudní řízení, apod.
 • Zpracování znaleckých posudků dle platné cenové vyhlášky pro občany, podnikatele, státní instituce, soudy, apod. (převody nemovitostí - kupní a darovací smlouvy, dědické řízení).

Realizace ocenění

Znalec realizuje zejména oceňování stavebních, zemědělských, lesních a ostatních pozemků, bytů, rodinných a bytových domů, provozních objektů a areálů, ale i větších nemovitostí jako např.:

 • Ocenění radnice v Krnově (objednavatel Česká spořitelna).
 • Ocenění bytových domů v rámci privatizace bytového fondu v Opavě (objednavatel Magistrát města Opavy).
 • Ocenění zámku Bruntál a hradu Sovinec (objednavatel Krajský úřad).
 • Ocenění areálu pivovaru Bernard (objednavatel Ing. Stanislav Bernard).

Kontakt na znalce

Kolovrat Zdeněk

Kolovrat Zdeněk

Olomoucká 256/48, 747 06 Opava

+420 553 718 642
+420 602 719 694

kolovrat@kolfis.cz